Godisnja ispitivanja pep sustavi 2

Svako otkriveno propuštanje potrebno je prijaviti što prije, najkasnije u roku 14 dana.

Propuštanje otklanja ovlaštena tvrtka a Operater mora osigurati ponovljenu provjeru propuštanja u roku 30 dana kako bi se potvrdilo da je popravak bio uspješan.

Zapisnik je potrebno čuvati 5 godina.

Provjera propuštanja

Operater uređaja (Korisnik – Vlasnik) mora osigurati da se oprema, ovisno o količini radne tvari provjeri na propuštanje pregledom od strane ovlaštene tvrtke:

* Iznimka su uređaji koji su označeni kao hermetički zatvoreni i sadrže manje od 6 kg

godisnja ispitivanja pep sustavi 3

Propisani obrasci i dokumentacija

Zapisnik o izvršenom pregledu Pregled na propuštanje i redovan servis uređaja vrši ovlaštena tvrtka. Odgovornost tvrtke je sastaviti „Zapisnik o izvršenom pregledu“ koji sadržava sva relevantna mjerenja i podatke o uređaju. Operater je dužan čuvati zapisnik 5 godina.

Servisna kartica – SK1

Za uređaje ili opremu koji sadrže 3 kg ili više kontrolirane tvari ili fluoriranih stakleničkih plinova operater uređaja ili opreme vodi servisnu karticu na obrascima SK 1, odnosno evidenciju o početnoj količini i vrsti kontroliranih tvari ili fluoriranih stakleničkih plinova, naknadno dodanim količinama te količinama koje su prikupljene tijekom servisiranja, održavanja i konačnog zbrinjavanja te o drugim bitnim podacima, uzrocima propuštanja, eventualnim problemima koji se pojavljuju i mjestima gdje se javljaju, uključujući podatke o ovlaštenom serviseru koji je obavio servis ili održavanje te datume i rezultate kontrola.

Zapisnik – KTZ1

OVLAŠTENI serviser sastavlja zapisnik za sve rashladne i klimatizacijske uređaje ili opremu koje je zatekao prazne, odnosno bez kontrolirane tvari ili fluoriranoga stakleničkog plina na obrascu KTZ 1

Prijava nepokretne opreme i sustava – PNOS

Operater nepokretnih uređaja ili opreme koja sadrži 3 kg ili više kontrolirane tvari ili fluoriranih stakleničkih plinova dužan je u roku 15 dana od uključivanja uređaja ili opreme u uporabu prijaviti uključivanje Agenciji za zaštitu okoliša.

Denounce with righteous indignation and dislike men who are beguiled and demoralized by the charms pleasure moment so blinded desire that they cannot foresee the pain and trouble.

Latest Portfolio

Need Any Help? Or Looking For an Agent

Working Hours : Sun-monday, 09am-05pm
Copyright 2023, Vankine. All Rights Reserved