Montaža i servis plinskih trošila

Montaža i servis plinskih trošila

Redovno održavanje bojlera korisniku jamči siguran pogon grijanja uz kontroliranu potrošnju plina. Sa povećanjem stupnja onečišćenja bojlera povećava se temperatura dimnog plina, a time i gubitak energije. Stoga bi se svaki bojler za grijanje trebao servisirati jedan puta godišnje što obavlja ovlaštena serviserska tvrtka.

Uz radove redovnog servisiranja bojlera vrši se provjera rada instalacije centralnog grijanja i potrošne tople vode (PTV). Servisiranje i provjeru rada bojlera obavljamo vrhunskom dijagnostičkom opremom koja „snima“ sve potrebne parametre rada i ostavlja malo prostora za iznenadne zastoje koji su, iako se događaju, rijetki i specifični.

Servis zidnog plinskog bojlera obavlja se sistematski uz točno određen redoslijed radnji čime se osigurava precizan uvid u stanje bojlera i otklanjanje svih tehničkih nedostataka uočenih tijekom servisiranja:

 • demontaža, provjera stanja i čišćenje radnih dijelova plamenika (potpalne elektrode, ionizacijska elektroda, „roštilj“ plamenika, priključni kablovi, razvodna komora sa plinskim sapnicama)
 • čišćenje izmjenjivača dimnih plinova specijalnom četkom i propuhivanje zračnim kompresorom pod visokim tlakom
 • provjera stanja sabirnika dimnih plinova i ventilatora (kod uređaja neovisnog o zraku u prostoru)
 • provjera nepropusnosti svih pozicija s brtvama i osjetnicima
 • montaža radnih dijelova plamenika
 • priključivanje i korištenje mjernih instrumenata: digitalni uređaj za mjerenje tlaka plina u regulator tlaka, digitalni analizator dimnih plinova u mjeni otvor dimnjaka, digitalni detektor plina za provjeru plinske nepropusnosti instalacije u svim spojnim pozicijama
 • provjera rada plamenika (i eventualna korekcija) u tri točke modulacije: gornji nazivni toplinski učin, donji nazivni toplinski učin, maksimalni ogrijevni učin
 • provjera rada i relej test regulacije
 • provjera rada sigurnosnih elemenata bojlera
 • provjera rada centralnog grijanja i potrošne tople vode (PTV)
 • upis protokola mjerenja u servisnu knjižicu
 • obuka korisnika u rukovanju uređajem
 • markiranje uređaja naljepnicama s informacijama o servisu

Usluge servisa

Cijena na upit

Cijena na upit

Usluge montaže

Buderus
Junkers
Bosch
Vaillant
Remeha