Godišnja ispitivanja/zakoni

Provjera propuštanja

inspection

Operater uređaja (Korisnik – Vlasnik) mora osigurati da se oprema, ovisno o količini radne tvari provjeri na propuštanje pregledom od strane ovlaštene tvrtke:

Za uređaje koji sadrže 3kg* ili više radne tvari najmanje jednom svakih 12 mjeseci
Za uređaje koji sadrže 30kg najmanje jednom svakih 6 mjeseci
Za uređaje koji koriste 300kg ili više radne tvari više radne tvari najmanje jednom svakih 3 mjeseca

* Iznimka su uređaji koji su označeni kao hermetički zatvoreni i sadrže manje od 6 kg

Svako otkriveno propuštanje potrebno je prijaviti što prije, najkasnije u roku 14 dana.

Propuštanje otklanja ovlaštena tvrtka a Operater mora osigurati ponovljenu provjeru propuštanja u roku 30 dana kako bi se potvrdilo da je popravak bio uspješan.

Zapisnik je potrebno čuvati 5 godina.

PROPISANI OBRASCI I DOKUMENTACIJA

Zapisnik o izvršenom pregledu Pregled na propuštanje i redovan servis uređaja vrši ovlaštena tvrtka. Odgovornost tvrtke je sastaviti „Zapisnik o izvršenom pregledu“ koji sadržava sva relevantna mjerenja i podatke o uređaju. Operater je dužan čuvati zapisnik 5 godina.

Servisna kartica – SK1

Za uređaje ili opremu koji sadrže 3 kg ili više kontrolirane tvari ili fluoriranih stakleničkih plinova operater uređaja ili opreme vodi servisnu karticu na obrascima SK 1, odnosno evidenciju o početnoj količini i vrsti kontroliranih tvari ili fluoriranih stakleničkih plinova, naknadno dodanim količinama te količinama koje su prikupljene tijekom servisiranja, održavanja i konačnog zbrinjavanja te o drugim bitnim podacima, uzrocima propuštanja, eventualnim problemima koji se pojavljuju i mjestima gdje se javljaju, uključujući podatke o ovlaštenom serviseru koji je obavio servis ili održavanje te datume i rezultate kontrola.

Zapisnik – KTZ1

OVLAŠTENI serviser sastavlja zapisnik za sve rashladne i klimatizacijske uređaje ili opremu koje je zatekao prazne, odnosno bez kontrolirane tvari ili fluoriranoga stakleničkog plina na obrascu KTZ 1

Prijava nepokretne opreme i sustava – PNOS

Operater nepokretnih uređaja ili opreme koja sadrži 3 kg ili više kontrolirane tvari ili fluoriranih stakleničkih plinova dužan je u roku 15 dana od uključivanja uređaja ili opreme u uporabu prijaviti uključivanje Agenciji za zaštitu okoliša.