Čišćenje instalacija grijanja

ČIŠĆENJE INSTALACIJA GRIJANJA OBAVLJA SE POMOĆU POWER FLUSHINGA

Power Flushing je proces čišćenja kojim se velikom brzinom vode, ali niskog tlaka, te kvalitetnim namjenskim sredstvima za čišćenje iz sistema centralnog grijanja uklanjaju naslage mulja, hrđa, kamenac i druge nakupine.

Ovaj gusti talog i nakupine su produkti  kemijskih procesa koji se odvijaju u sistemu centralnog grijanja i  mogu ozbiljno utjecati na njegovu učinkovitost  te uzrokovati brojne probleme. Osim što povećava učinkovitost sistema centralnog grijanja, Power Flushing štiti sistem kroz dulji period.

Korištenje snažne pumpe eliminira potrebu za skidanjem radijatora i moguća oštećenja površina oko radijatora od prolijevanja  prljave vode iz radijatora.

NAJČEŠĆI SIMPTOMI koji ukazuju na potrebu Power Flushing sistema centralnog grijanja:

 • poneki radijatori su u potpunosti ili djelomično hladni
 • pojačana buka u bojleru i pumpi
 • česti zastoji pumpe
 • pojava hrđe u radijatorima
 • curenje radijatora
 • radijatori su hladni na dnu
 • sporo zagrijavanje pojedinačnih radijatora
 • dulje vrijeme zagrijavanja na traženu temperaturu
 • slaba cirkulacija

KARAKTERISTIKE:

 • Povećanje toplinskih učinaka sistema centralnog grijanja
 • Uklanjanje hladnih mjesta na radijatorima
 • Brže zagrijavanje sistema
 • Smanjenje buke u bojleru
 • Smanjuje emisiju CO2
 • Bolja cirkulacija
 • Kemijska zaštita sistema
 • Produljenje radnog vijek sistema centralnog grijanja
 • Manji računi za grijanje

PODRUČJA PRIMJENE:

Osim za čišćenje postojećih sistema centralnog grijanja u cilju poboljšanja njihove učinkovitosti, Power Flushing se preporučuje i za čišćenje novih instalacija prije montaže novog uređaja. Mnogi proizvođači inzistiraju na čišćenju i ispiranju sistema prije montaže novog uređaja i to je jedan od preduvjeta za izdavanje garancije. Power Flushing sistema centralnog grijanja preporučuje se svakih 3-5 godina, pod uvjetom da sistem normalno radi, tj. da nisu uočeni neki od gore spomenutih problema. Za čišćenje prosječne kuće/stana sa 3 spavaće sobe potrebno je od 4 do 6 sati.

DJELOVANJE:

Power Flushing obuhvaća pranje i ispiranje bojlera/kotla, radijatora i ostalih instalacija bez skidanja radijatora. U sistem centralnog grijanja priključuje se snažna cirkulirajuća pumpa i jaki magnetni filtar.  Pumpa omogućuje snažan i brzi protok vode kroz sistem. Dodatak namjenskih sredstava za pranje omogućuju učinkovitije odvajanje naslaga s površina radijatora, cijevi i izmjenjivača topline, a promjena smjera protoka vode dodatno pospješuje i osigurava njihovo potpuno ispiranje iz sistema centralnog grijanja. Snažni magnetni filtar, koji se priključuje između pumpe i bojlera/kotla, zadržava na sebi sve naslage magnetita. Nakon što je sistem centralnog grijanja temeljito očišćen u njega se dodaje “protektor”, sredstvo  za zaštitu protiv korozije i stvaranja nakupina kamenca koje trajno ostaje u sistemu.